รู้จักที่ปรึกษา เอเซีย พลัส

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการด้านวาณิชธนกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญความสำเร็จ และประสบการณ์ของทีมงานที่มีมากว่า 20 ปี ทำให้เอเซีย พลัส เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของธุรกิจ และสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้
 
บริการด้านวาณิชธนกิจของเรา ได้แก่
  1. การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  2. การควบรวมกิจการและซื้อขายกิจการ
  3. ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป
  4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  5. การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ