ผลงานและความสำเร็จ

Initial Public Offering (IPO)
Mergers & Acquisitions (M&A)
Second Public Offering (SPO)

Independent Financial Advisor (IFA)